women-matter-turkiye-2016-raporu

Global yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company’nin Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliğiyle hazırladığı “Women Matter Türkiye 2016” raporu tanıtım toplantısı, 22 Aralık 2016 tarihinde düzenlendi.

 

Türkiye’de halen %30 olan kadınların işgücüne katılım oranının OECD ortalaması olan yüzde 63’e çıkarılması halinde, GSYİH’nin 2025 yılında %20, yani 240 milyar dolar seviyesinde artabileceği açıklandı. Rapora göre, kadınların işgücüne eşit katılımı, dünya ekonomisini 2025’te 12 trilyon dolar yani %11 büyütme potansiyeline sahip.
11 farklı sektörden Türkiye ekonomisine yön veren 102 şirketin 240 bin beyaz yaka çalışanını kapsayan araştırmaya göre, lider şirketlerde kadın temsil oranı %41 ile uluslararası oranların altında yer aldı. Bu oranda finans sektörünün etkisi öne çıktı. Sadece finansta kadının temsil oranı %56 iken genel ortalamada ise %30 oldu. Rapora göre çalışan kadın oranı üst düzey yönetime çıktıkça azaldı, ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi seviyelerde olduğu görüldü. Rapora öre üst düzey yöneticilerde kadın temsil oranı % 25 iken, bu oran ABD’de % 17, Avrupa’da % 20, Asya’da %8. Ancak 102 şirket arasında karşılaştırmalı olarak bakıldığında üst düzey yönetimdeki kadın temsil oranı sıralamasında başta yer alan ilk 25 şirket için bu oran %45 iken, son 21 şirkette sıfır.

 

Rapor sunumunu yapan McKinsey ortaklarından Bengi Korkmaz, araştırmada liderlik seviyesinde çeşitliliğin ve kadın çalışan oranının artmasının kurumsal performansı artırdığına dikkat çekti. Üst kademelerde bir veya birden faza kadın çalışanı olan şirketlerin karlılık oranının sektördeki diğer şirketlere göre daha yüksek olduğunun görüldüğünü söyledi.

 

Bengi Korkmaz’ın sunumunun ardından bir açık oturum düzenlendi. Bu kalabalık oturumun konuşmacılar ise Borusan CEO’su Agah Uğur, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Allianz CEO’su Aylin Somersan Coqui, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, Konda Genel Müdürü Bekir Ağardır, Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı Elif Çelik, TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Nur Ger, Egon Zehnder İstanbul ofis lideri Murat Yeşildere, McKinsey ülke direktörü Özgür Tanrıkulu, ING Bank Türkiye CEO’su Pınar Ababay, Doğuş Dergiler Grubu Başkanı Seda Domaniç ve üniversite öğrencisi Gül Hira Turhan oldu.

Women Matter Türkiye 2016 rapor tanıtımı ve sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.