Womens-Hands-Raised-720x409Accenture Yönetim Danışmalığı şirketinin yaptığı araştırma, iş yerlerinde cinsiyet eşitliğine ulaşılması ve pozitif bir çalışma ortamı yaratılması için şirketlerin atmaları gereken adımları sıralıyor. Bugün dünyada yönetici pozisyonundaki kadın oranı dörtte birden az. Dahası her üç şirketten birinin üst yönetiminde hiç kadın yok. Kadınların yönetici seviyesine ulaşma ihtimali, erkeklere göre yüzde 22 daha az; erkeklerin üst yönetimde görev alma olasılığı ise kadın meslektaşlarına göre yüzde 47 daha fazla.

Accenture’ın, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkede hepsi üniversite mezunu 22 binden fazla çalışanın görüşlerine başvurularak yapılan araştırmadan çıkan sonuç özetle şöyle:

Eğer çalışanların tümü, işyerindeki stratejik değişiklikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederlerse, kadınların ücretlerinde 30 bin doları aşkın bir artış meydana gelebilir. İş liderlerinin ve kurumların gerek kariyerde ilerleme, gerekse ücretlerde cinsiyet uçurumunu kapatma gücü vardır; yeter ki aşağıda yer alan ve kadınların kariyerlerinde yükselme şansını artırdığı istatiksel olarak kanıtlanmış 14 faktörle ilgili olarak harekete geçilsin.

Arjantin’den Çin’e, Brezilya’dan Hindistan’a Suudi Arabistan’dan Japonya’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ABD, İngiltere gibi G-7 ülkelerinin tümüne uzanan araştırmada, aslında işyerinde cinsiyet eşitliğine giden yolda uygulanacak 40 faktör var. Ancak bunlardan 14’ü olmazsa olmaz. Üç ayrı kategoride toplanan bu 14 olmazsa olmazın gerçekleşebilmesi içinse eşitlik hedeflerini açıkça belirleyen, paylaşan ve ölçen farklı bir liderlik takımına ihtiyaç var.

 • Cesur Liderlik
 • Farklılıkların kabullenilmesine dair hedefler/amaçlar şirket dışında da paylaşılır.
 • Kadın-erkek eşitliği yönetim için öncelik teşkil eder.
 • Kadın-erkek arasındaki maaş farkının giderilmesi için şirket net bir hedef belirlemiştir.
 • Geniş Kapsamlı Aksiyonlar
 • Şirket bünyesinde kadınların işten ayrılmamalarını ve yükselmelerini sağlayacak ortamlar yaratılmıştır.
 • Kurumda yalnızca kadınlara ait olan güçlü bir kadın çalışan ağı bulunmaktadır.
 • Kurumda hem kadınlara hem de erkeklere ait olan güçlü bir kadın çalışan ağı bulunmaktadır.
 • Erkeklerin ebeveyn izni almaları teşvik edilir.
 • Güçlendirici Çalışma Ortamı
 • Çalışanlardan hiçbir zaman kılık kıyafetlerini şirket kültürüne göre değiştirmeleri istenmez.
 • Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi olmaları teşvik edilir.
 • Uzaktan çalışma uygulamaları yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.
 • Şirket, yetkinlikleri güncel kılan eğitimler sağlamaktadır.
 • Çalışanlara, yurtdışı veya uzun mesafeli seyahatlere alternatif olacak sanal toplantı seçeneğinin sunulur.
 • Kişisel ya da ailevi sorumlulukları olduğunda, çalışanlara evden çalışma imkanı sağlanır.
 • Taciz vakaları dahil olmak üzere cinsiyet eşitliğine aykırı hareket ve tutumların olması durumunda çalışanların şikayetlerini rahatça bildirebilecekleri bir ortam yaratılmıştır.

Şirketlerde eşitlik kültürünü besleyecek bu 14 faktörü hayata geçirebilmek için CEO’nun sosyal konularda kamuoyu önünde tavır almaktan korkmayan cesur liderlik göstermesi ve şirketlerin, kadınların yükselmesine yardımcı olacak politika ve programlarla ilgili kapsamlı aksiyon alması gerekiyor.

Araştırma, bu 14 faktörün tümünü uygulayan şirketlerde kadınların 5 kat daha hızlı üst yönetim ve direktör seviyesine geldiklerini, dahası erkeklerin de benzer pozisyonlara 2 kat hızlı terfi ettiklerini ortaya koyuyor. Bu 14 faktörün uygulanması, kadın ve erkek çalışan arasındaki ücret uçurumunu da daraltıyor. Araştırmanın bulgularına göre kadınlar, çalışacakları şirketleri tercih ederken eşit ücret ve cinsiyet çeşitliliğinin yanı sıra şirkette en az bir üst düzey kadın yönetici bulunmasını da önemsiyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.