Sürdürülebilir işletmeler ve markalar, esnek ve rekabetçi olabilmek için eko-tasarımın şirket stratejilerinin merkezinde yer alması gerektiğini anlamışlardır. Bu, bir şirketin her kademesinde önemli bir taahhüdü de beraberinde getirir. Markaların sürdürülebilirliği için eko-tasarımdan faydalanmaları büyük önem taşımaktadır.eko-tasarim

Eko-tasarım, tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılması olarak tanımlanabilir. İşletmeleri, ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önüne almaya zorlayan bütüncül bir yaklaşımdır. Eko-tasarım, sürekli olarak gelişen bir süreçtir ve bu süreç boyunca sürdürülebilir ürün yeniliği büyük ölçüde üç ana faktöre dayanır.

  1. Eko-tasarım stratejik olmalıdır: İş modellerinde değer yaratmak için ürünün çevresel ve sosyal performansını belirlemek gerekmektedir. Eko-tasarımı benimseyen bir şirket için değer teklifiyle sunulan ürün ve hizmetler arasında bağlantılar iyi ve açık bir şekilde yapılmalıdır. Hedefleriniz nelerdir? Çevreye duyarlı olması mıdır, maliyet düşürmek midir yoksa risk yönetimi midir? İmkanlarınız satışlarınızı ve marka değerinizi nasıl etkiliyor? Bu sorulara yanıt bularak, şirketinizin baştan sağlam bir temel oluşturmasına yardımcı olabilir, şirketinizin eko-tasarım stratejisini yönlendirebilirsiniz. Eko-tasarımın şirket DNA’sının bir parçası haline getirilmesi, geçişin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Ancak bu yaklaşımın uygulanması, üst düzey yönetim seviyesinde yüzde yüz bağlılık ve katılım gerektirir. Stratejik vizyon ve liderlik, şirket genelinde satın alma sürecini yaratacaktır.
  2. Eko-tasarım operasyonel olmalıdır: Yeni ürün tasarlama süreçlerine ve çözümlerine yenilik katmak önemlidir. Eko-tasarım stratejisinin başarılı olabilmesi için bu stratejinin tasarımdan yeni ürün üretmeye kadar işlevlerin tümüne entegre edilmesi gerekmektedir. Daha da önemlisi, güçlü ve bilim temelli metriklere dayandırılmalıdır. Eko-tasarım performansı üzerine belirlenen hedefler, eko-tasarım sürecine bilgi sağlarken, bir şirketin gerçeklere dayalı kararlar almasına da imkan tanır. Yaşam döngüsü değerlendirmeleri, gerçeklere dayalı karar süreçlerini mümkün kılarak, şirketlere etkin noktaları belirlemede ve ürünle ilgili sürdürülebilirlik konularına öncelik vermede kullanılabilecek değerli veriler sunmaktır.
  3. Eko-tasarım organizasyonel olmalıdır: Politika, prosedür ve araçların oluşturulması, eko-tasarım stratejilerinin gerçekleştirilmesi ve eko-tasarımın başarısı için kritik öneme sahiptir. Şirket içinde sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak gerekmektedir. Bunun için de stratejiyi iyi belirlemek, bunu tüm şirketin operasyonuna yerleştirmek ve yüzde yüz taahhütte bulunmak gerekmektedir. Eko-tasarım kültürünü şirket içerisinde oluşturmak; doğru rolleri ve becerileri, doğru çözümlerle eşleştirmeyi gerektirir. Şirket içinde sürdürülebilirliği yeni bir norm olarak belirlemek ve çalışmaları bu yönde kuvvetlendirmek, gelecekte yapılacaklar için büyük önem arz etmektedir.