Kurumsal sürdürülebilirlik uzmanları olarak herkes için daha kapsayıcı bir dünya yaratmak ve adil bir nesil yetiştirmek zorundayız. Şirketlerin çevreye duyarlı olmalarının yanı sıra kâr elde ederken topluma borcunu da ödemelerinin de yollarını aramaları, farklılıkları kucaklamaları ve herkesi kapsayan platformlar oluşturmaları gerekiyor. Çeşitliliği şirket kültürüne dahil etmek isteyen kurumların atması gereken bazı adımlar var.

Diverse People Friendship Togetherness Connection Aerial View Concept

Diverse People Friendship Togetherness Connection Aerial View Concept

  1. Konfor alanınızdan çıkın

Şirketler çeşitlilik konusunda gerçek bir ilerleme sağlamak istiyorsa konfor alanlarının dışında adım atmalı ve açık fikirli diyaloglar gerçekleştirmelidir. Dürüstçe iletişim kurmak, hesap verebilirlik kültürünün gelişmesine yardımcı olur. Önyargılar, ayrımcılık, işe alım süreçlerinde kişilere verilen öncelikler, bireylerin korkuları, yanlış anlamaları gibi konuları keşfetmek için şeffaflık büyük önem taşımaktadır. Empati kurmak, insanların ortak noktalarını görebilmeyi mümkün kılar. Kurumsal sürdürülebilirlik ekipleri, iş dünyasındaki eğilimleri ve davranışları etkileyen kişiler olmalıdırlar.

  1. Bir sonraki kuşağa yatırım yapın

Şirketlerin öğrencilere deneyim kazandıracak çeşitli staj programları hazırlaması, gençlerin kariyer gelişimlerinde önemli bir rol oynayacaktır. Staj programları sayesinde farklı geçmişlere sahip olan gençlerin kurum kültürüne aşina olmalarına, iş bağlantıları kurmalarına, yeteneklerini sergilemelerine ve deneyim edinmelerine katkıda bulunulmaktadır. Araştırmalar da gösteriyor ki şirketlerin staj programlarına katılmış olan gençlerin, staj yapmamış gençlere oranla çok daha kolay iş bulabiliyorlar. Türkiye’de staj programına sahip olan pek çok büyük şirket mevcut. Coca-Cola, Bosch, Deloitte, Doğuş Grubu, Eczacıbaşı Topluluğu, EY Türkiye, Microsoft, P&G, Sütaş bu kurumlardan bazıları.

  1. Cinsiyet ve etnik çeşitliliği artırın

McKinsey’in “Why Diversity Matters, Çeşitlilik Neden Önemlidir” raporuna göre çeşitlilik konusuna odaklanmış olan kurumlar çok daha güçlü kurumsal kültürlere sahipler. Rapora göre çeşitliliğin, kurum imajını zenginleştirmek, karar almayı geliştirmek, çalışan memnuniyetini artırmak, müşteri oryantasyonunu güçlendirmek ve yetenek havuzunu genişletmek gibi çok farklı faydaları öne çıkıyor. Ayrıca ülke bazında bakıldığında çeşitlilik ile daha iyi bir mali performans arasında doğrusal bir ilişki de var. Çeşitlilik, inovasyonu doğurur, inovasyon da iş büyümesine neden olur.