florlu-sera-gazlari

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemek amaçlanıyor.

Yönetmelik;

– Florlu sera gazlarına dair temel ilkeler ile florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın elektronik kayıtlarına, etiketlenmesine, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz ve kullanım yasaklarına ilişkin esaslara,

– Florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belgelendirilmesine ilişkin düzenlemelere,

– İçerisinde 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan veya 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamalara yönelik hükümleri içeriyor.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Yeşil Ekonomi